Tingimused

1. Veebilehe www.rideoo.com kasutamise üldtingimused

 1. Enne SIA "OMFY" (Reg. number: 40203174363, aadress - Dubultu prospekts 9 - 1, Jurmala, LV-2008) veebilehe www.rideoo.com kasutamist lugege tähelepanelikult läbi käesolevad veebilehe www.rideoo.com kasutustingimused (edaspidi "tingimused").
 2. Veebilehe www.rideoo.com all mõistetakse SIA "OMFY" loodud veebiehte, mille aadress on www.rideoo.com, kus on esitatud kogu teave ja materjalid, mis veebilehel kättesaadavad on.
 3. Külastades veebilehte www.rideoo.com või kasutades avaldatud teavet toote ja teenuste osutamise kohta, nõustute isiklikult või esindatava isiku eest, kui tegutsete tema nimel, käesolevate tingimustega.
 4. Kui Te ei nõustu nende tingimustega, ärge külastage ega kasutage veebilehte www.rideoo.com ning ärge kasutage pakutavaid teenuseid ja veebilehel esitatud teavet.
 5. Teavitame Teid, et SIA "OMFY" veebilehel www.rideoo.com esitatud andmete (sealhulgas isikute andmete) töötlemise eesmärk on veebilehel osutatud teenuste pakkumine ja veebilehe www.rideoo.com mugav kasutamine.
 6. SIA "OMFY"-l on õigus igal ajal ühepoolselt muuta veebilehe www.rideoo.com sisu ja kasutustingimusi. Sellised muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel www.rideoo.com
 7. Alates hetkest, mil hakkate veebilehte www.rideoo.com kasutama või teete veebilehel ükskõik mida, eeldatakse, et olete kasutamisel kehtivad tingimused läbi lugenud ja järgite neid. Iga veebilehe lugeja on kohustatud tingimusi regulaarselt üle lugeda, et olla kursis tehtud muudatustega. Kui Te ei nõustu tingimustega, siis ei tohi Te veebilehte www.rideoo.com kasutada.
 8. Veebilehe www.rideoo.com registreeritud kasutajatel on õigus kasutada seal pakutavaid võimalusi ja teenuseid teenuse osutamise ajal kehtivate hindadega. SIA ""OMFY-l"" on õigus igal ajal oma äranägemise järgi hindu muuta ja/või luua uusi tasulisi teenuseid.
 9. Selleks, et saada veebilehe www.rideoo.com registreeritud kasutajaks, peate järgima veebilehel www.rideoo.com kehtestatud registreerimise korda.
 10. Iga veebilehe www.rideoo.com registreeritud kasutaja on kohustatud mitte edastama oma kasutajaandmeid teistele isikutele. Kui registreeritud kasutaja profiililt tehakse veebilehel www.rideoo.com mingeid tegevusi (sealhulgas kaupade ja/või teenuste ostmine) ja kasutatakse seejuures õiget sisselogimist ja parooli, siis eeldatakse, et vastava profiili all tegutseb registreeritud kasutaja.
 11. Veebilehe kasutaja nõustub veebilehelt www.rideoo.com vastu võtma teavet erinevate päevakajaliste sündmuste kohta, kui kasutaja on isikuandmete subjektina selleks vaba ja ühemõttelise nõusoleku andnud (välja arvatud juhtudel, kui uudised saadetakse kasutajale teistsugusel õiguslikul alusel).
 12. SIA "OMFY" ei vastuta mingite kulude ega kahjude eest, mis tulenevad veebilehe www.rideoo.com kasutamisest.
 13. Kahtluste tekkimisel veebilehel www.rideoo.com saadaolevate dokumendivormide täitmisel, võtke ühendust veebilehel www.rideoo.com märgitud kontaktisikuga.
 14. Käesolevad tingimused reguleerivad ainult veebilehel www.rideoo.com pakutavate toodetega seotud tellimusi, mille on esitanud www.rideoo.com kasutajad ja mille on vastu võtnud SIA "OMFY".
 15. Tingimused ei kehti teenuste osutamise või toodete müügi kohta kolmandate isikute poolt, mis on veebilehel www.rideoo.com esitatud linkide, bännerite või muude hüperteksti ühenduste kaudu. Enne toodete tellimuste saatmist ning toodete ja teenuste ostmist kolmandatelt isikutelt soovitame kontrollida nende tingimusi. Müüja ei vastuta mitte mingil juhul kolmandate isikute pakutavate teenuste või veebilehe www.rideoo.com kasutajate ja kolmandate isikute vahel sõlmitud e-kaubanduse tehingute eest.
 16. SIA "OMFY" ei pruugi aktsepteerida tellimusi, mis ei anna piisavaid tagatisi krediidivõimekuse kohta, on puudulikud või ebaõiged või kui tooted ei ole enam saadaval. Sel juhul teavitame.


Teid e-posti kaudu lepingu mittetäitmise kohta ja sellest, et SIA "OMFY" pole Teie ostutellimust vastu võtnud, täpsustades selle põhjused.


2. Veebilehel www.rideoo.com pakutavate teenuste kasutamine.

 1. Te olete alati kohustatud tegutsema vastavalt veebilehe www.rideoo.com kehtestatud korrale.
 2. Veebilehel www.rideoo.com avaldatud teavet ei tohi kasutada pahatahtlikel eesmärkidel. Veebilehel www.rideoo.com pakutavaid teenuseid tohib kasutada ainult vastavalt kehtivatele eeskirjadele. SIA "OMFY"-l on õigus katkestada või lõpetada teenuste osutamine, kui tellimuse esitamise ajal ei täideta veebilehe www.rideoo.com tingimusi.
 3. Kui nõuate, et SIA "OMFY" või isik, kes esindab SIA "OMFY"-t, teeks veel lõpetamata registreeritud tellimuses muudatusi, palume arvestada, et muudatustest tuleb teatada kirjalikult SIA "OMFY" saadetava kirjaga (info@rideoo.com) tellimuse vormil märgitud e-posti aadressil või võttes ühendust SIA "OMFY" tellimuse vormil märgitud telefoninumbril.
 4. SIA "OMFY"-l on õigus ühepoolselt kaugleping tühistada, kui on avastanud vigu ja/või ebatäpsusi hinnas või kauba kirjelduses veebilehel www.rideoo.com, kuni hetkeni, mil kauba eest pole veel tasutud. Erandina võib SIA "OMFY" tühistada kauglepingu, kui see on pahatahtlikult sõlmitud teise isiku poolt või pettuse teel kolmanda isiku mõjutusel; tellitud kauba puudumise tõttu; ühe või teise poole ülemäärase kahju tõttu; tellitud kauba maksetähtaegade eiramise tõttu ja muudel õigusaktides sätetatud juhtudel.
 5. Veebilehe www.rideoo.com kasutamine ei anna mingeid õigusi selle sisu omandi suhtes, millele juurdepääs on olemas. Veebilehel www.rideoo.com on keelatud kasutada olemasolevat teabe sisu, kui puudub selle teabe sisu omaniku luba või muud liiki luba vastavalt seadusele. Need tingimused ei anna õigust kasutada veebilehel www.rideoo.com kasutatud kaubamärke ega logosid. Keelatud on eemaldada, muuta või muuta mõistetamatuks teateid, mis on avaldatud veebilehel www.rideoo.com või saadaval veebilehe www.rideoo.com kaudu.
 6. Kaupade sisu ja kirjeldus, samuti kõik muu teave, mida peetakse SIA "OMFY" omandiks, on avaldatud veebilehel www.rideoo.com.
 7. Seoses teenuste kasutamisega on SIA "OMFY"-l õigus saata teateid ja meeldetuletusi teenuste kohta, mida pole lõpule viidud, ja muud teavet tellimise ajal sisestatud e-posti aadressil, et parandada pakutavate teenuste kvaliteeti. SIA "OMFY"-l on ka õigus saata teateid veebilehel www.rideoo.com ja SIA "OMFY" partnerite pakutavate uudiste, soodustuste ja allahindluste kohta www.rideoo.com.


3. Veebilehel www.rideoo.com sisestatud andmete kasutamine ja konfidentsiaalsus

 1. SIA "OMFY" teatab, et märkides oma e-posti aadressi, nõustute, et see lisatakse andmebaasi ja sellele saab saata teate / meeldetuletuse alustatud, kuid lõpetamata veebilehelt www.rideoo.com tehtud kaupade tellimuste kohta.
 2. Veebilehte www.rideoo.com kasutades nõustute, et SIA "OMFY" või mõni muu www.rideoo.com nimel tegutsev kolmas isik võib koguda ja salvestada andmeid, mis võimaldavad Teil jälgida ja valida:
  1. veebilehe külastajate koguarvu,
  2. veebilehe iga üksiku lõigu külastajate arvu,
  3. www.rideoo.com külastajaid teenindanud Interneti-teenuse pakkujate domeeninimed,
  4. IP aadressid
  5. muud andmed, mille kasutamise eesmärk on süsteemi haldamine ning kontrollida veebilehe www.rideoo.com kasutamist ja organiseeritud täiustamist.
 3. SIA "OMFY"-l on õigus veebilehel www.rideoo.com informatiivsel eesmärgil ja statistika koostamiseks valitud ja kogutud andmeid edastada teistele ettevõtetele. ANDMEID, MIS VÕIMALDASID SELLES PROTSESSIS ISIKUT TUVASTADA, EI AVATA EGA EDASTATA KOLMANDATELE ISIKUTELE, VÄLJA ARVATUD TELLIMUSED, KUS MAKSEVIIS ON RENDITUD JA KUI SEE ON VAJALIK.
 4. SIA "OMFY" ei ühenda kasutaja IP-aadressi ja e-posti andmetega, mis võimaldavad seda kasutajat tuvastada. See tähendab, et iga kasutaja seanss registreeritakse, kuid veebilehe www.rideoo.com kasutaja jääb anonüümseks.
 5. Kõik veebilehele www.rideoo.com saadetud või sisestatud materjalid muutuvad SIA OMFY omandiks, mida SIA OMFY-l kui veebilehe www.rideoo.com omanikul on õigus kasutada isiklikeks vajadusteks, välja arvatud füüsiliste andmetega isikud.
 6. Pange tähele, et märkides oma e-posti aadressi või saates veebilehele www.rideoo.com mis tahes teavet, nõustute, et SIA "OMFY" võib neid andmeid kasutada ainult eespool nimetatud eesmärkidel.


4. Kaupade tellimine ja veebilehe www.rideoo.com privaatsuse kaitsmine

 1. Alustades kauba tellimist, kinnitage, et olete tutvunud ja nõustute veebilehe www.rideoo.com privaatsuspoliitikaga. Ostjatelt saadud isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete töötlemist ja kaitset reguleerivatele õigusaktidele. Ostjate isikuandmete töötlemise ja säilitamise ajal kasutab Müüja organisatsioonilisi ja tehnilisi vahendeid isikuandmete kaitsmiseks ja nende ebaseadusliku töötlemise vältimiseks. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta leiate privaatsuspoliitikast.
 2. Alustades kauba tellimist, kinnitage, et olete tutvunud ja nõustute kauba kohaletoimetamise tingimustega.
 3. Alustades kauba tellimist, kinnitage, et olete tutvunud garantiitingimuste ja tagastuspoliitikaga.
 4. Alustades kauba tellimist, kinnitage, et olete tutvunud ja nõustute kauba ostmise renditingimustega.
 5. Tellimustaotluse kättesaamise kinnituslehel, mis sisaldab viidet tingimustele ja tagastuspoliitikale, esitame Teile kokkuvõtte iga tellimustaotluses märgitud toote põhiomadustest, hinnast (sealhulgas kõigist kohaldatavatest tasudest ja maksudest) ja saatmiskuludest (sealhulgas kõik lisatasud, mida Teilt võidakse nõuda, kui valite kiirema saatmise ja/või see erineb tavalisest saatmisest).
 6. Alustades kauba tellimist, pöördudes SIA "OMFY" või SIA "OMFY" esindaja poole telefoni teel, kirjutades veebilehel www.rideoo.com vestluses, e-posti teel, sotsiaalvõrgustikes, kinnitage, et olete tutvunud ja nõustute veebilehe www.rideoo.com kasutustingimustega ja et esitatud kontaktandmed on õiged.
 7. Tellimustaotluse vormi esitamisel kinnitate, et SIA "OMFY" on Teie tellimustaotluse ettepaneku kätte saanud.
 8. Leping loetakse sõlmituks, kui SIA "OMFY" kinnitab Teie tellimustaotluse. SIA "OMFY" saadab Teile e-kirja, mis kinnitab tellimustaotluse vastu võtmist ja toodete saatmist.


5. Makse- ja makse tagastamise poliitika.

 1. Krediit-/deebetkaardiga maksmise korral saadetakse kõik üksikasjad (näiteks kaardi number või aegumiskuupäev) krüpteeritud protokolli https://orange-pay.com kaudu või teistele elektroonilisi kaugmakseteenuseid pakkuvatele osapooltele, ilma et kolmandatel volitamata isikutel oleks nendele mingi juurdepääs. SIA "OMFY" ei kasuta neid üksikasju, välja arvatud Teie ostuga seotud toimingute tegemiseks või tagastuste korral tagasimaksete tegemiseks.
 2. Olenemata kasutatavast makseviisist töötleb SIA "OMFY" täielikku või osalist tagasimakset nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kuupäevast, mil SIA "OMFY" sai teada Teie taganemisotsusest, kui on kontrollitud täielik vastavus tagastamisprotseduuride kui tagastatud toodete suhtes.
 3. SIA "OMFY" maksab Teile raha tagasi, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite tagastatud toodete ostmisel, välja arvatud juhul, kui olete SIA "OMFY"-iga sõnaselgelt nõustunud mõne muu makseviisiga ja tingimusel, et Teile ei kohaldata tagasimakse tõttu lisatasu. Kui tellimustaotluse vormil märgitud toodete saaja erineb isikust, kes selliste toodete eest tasus, ja kui seejärel kasutatakse müügilepingust taganemise õigust, teeb Müüja tagasimakse makse teinud isikule.


6. Veebilehe www.rideoo.com kasutustingimustest.

 1. Kui mõni eespool kirjeldatud tingimuste säte kehtetuks muutub, siis ei mõjuta see ülejäänud tingimusi.
 2. Kõik vaidlused, mis tulenevad eespool nimetatud tingimustest või teenustest või on nendega seotud, vaadatakse läbi vastavalt regulatiivsete õigusaktide kehtestatud nõuetele.
 3. Õigus kogu veebilehel www.rideoo.com olevale intellektuaalomandile kuulub ainult SIA "OMFY"-le. Nende õiguste rikkumise korral vastutab süüdiolev isik vastavalt regulatiivsete õigusaktide kehtestatud nõuetele.
 4. Lisateavet selle kohta, kuidas SIA "OMFY" poole pöörduda, leiate veebilehelt www.rideoo.com jaotisest "Kontaktid"..


7. www.rideoo.com e-poest ostetud kauba ostmiseks mõeldud dokumendid.

 1. Juhul, kui tellitud kaup on www.rideoo.com e-poes olemas, ostja maksab ja tuleb sellele www.rideoo.com kliendikeskusesse järele, väljastatakse järgmised ostu kinnitavad dokumendid:
  • Kassatšekk;
  • Kaubaarve;
  • Garantiikaart (kui on asjakohane).
 2. Juhul, kui tellitud kaup toimetatakse ostja poolt märgitud aadressile, on ostu tõendavaks dokumendiks kaubaarve, mis saadetakse konkreetse kauba tellimuses märgitud e-posti aadressile.
 3. Garantiikaart kauba kohta, mille jaoks see on ette nähtud, saadetakse ka konkreetse toote tellimuses märgitud e-posti aadressile.
 4. Ostu tõendavale dokumendile on märgitud tellimuse täitmise ja lähetusdokumentide koostamise eest vastutav isik. Vastutava isiku nime ja perekonnanime olemasolu dokumendil on võrdne määratud isiku füüsilise allkirjaga.
 5. Asjaolu, et ostja sai kauba kätte, kinnitab:
  • Tellitud kauba kättesaamist www.rideoo.com kliendikeskuses - allkiri dokumendil.
  • Tellitud kauba kättesaamist standardtarnega või kauba kättesaamise valimine Pickup väljastuspunktides - allkiri kulleri/tellimuse väljastaja elektroonilises terminalis.
  • Tellitud kauba kättesaamist pakiautomaatides - koodi sisestamine tellimuse kättesaamiseks.
 6. Väited, et tellimust ei ole pärast tellimuse kättesaamist kohale toimetatud, mis on kinnitatud ühel meetoditest, mida on kirjeldatud punktis 5, ei aktsepteerita.


8. Garantiid ja toote hinna märgistus.

 1. Veebilehel www.rideoo.com müüakse ainult tippkvaliteediga tooteid. Neid tooteid ostab SIA "OMFY" otse tootjatelt ja edasimüüjatelt, kes on hoolikalt valitud nende range kvaliteedikontrolli järgi.
 2. SIA "OMFY" ei müü kasutatud tooteid, vigaseid tooteid ega vastavatest turustandarditest madalama kvaliteediga tooteid.
 3. Toodete põhiomadused on toodud igal toote leheküljel veebilehel www.rideoo.com. www.rideoo.com kuvatavad pildid ja värvitoonid ei pruugi internetibrauseri või kasutatava monitori tõttu vastata täpselt tegelikele rõivastele.
 4. Hinnad võivad muutuda.
 5. SIA "OMFY" ei saa vastu võtta ostutaotlusi riikidest, mida pole sihtlehel loetletud.


9. Tolli- ja impordimaks

 1. SIA "OMFY" ei vastuta rahvusvahelisele kohaletoimetamisele lisanduvate maksude ega lõivude eest. Igal riigil on oma eeskirjad ja meil ei ole võimalust seda tasu arvutada. Soovitame Teil pöörduda oma piirkonna kohaliku maksuameti poole, et eelnevalt teada saada, milliseid makse täpselt maksta tuleb. Kõikide tasumisele kuuluvad tollimaksude ja maksude eest vastutab klient ja need tuleb tasuda, kui nii on öeldud.
×
Buy only the best

Enter your email and get a 5% discount on your first purchase

×

Registration

By registering, you agree to the user agreement

või logi sisse