Garantiitingimused

Kõikidele kaupadele, mille on veebilehelt www.rideoo.com ostnud Euroopa Liidust pärit tarbija (füüsiline isik, kes on väljendanud ostusoovi või on ostnud või ostaks või kasutab toodet või teenust otstarbel, mis ei ole seotud selle isiku majandusliku või kutsealase tegevusega), antakse 2-aastane garantii alates ostmise kuupäevast. Kõikidele kaupadele, mille on veebilehelt www.rideoo.com ostnud Euroopa Liidu juriidiline isik (juriidiline isik, kes on väljendanud ostusoovi või on ostnud või ostaks või kasutab toodet või teenust otstarbel, mis ei ole seotud selle isiku majandusliku ega kutsealase tegevusega), antakse 1-aastane garantii alates ostmise kuupäevast.

Klientidele, kes ei ole pärit Euroopa Liidust, annab garantii tootja.

Kui olete kindlaks teinud tootja seotuse ostetud kaupadega, palume Teil esitada garantiid ja ostu tõendavad dokumendid tootja ametlikule teeninduskeskusele või kontorile veebilehel www.rideoo.com. Kui ostetud kaupade tootjal on volitatud teeninduskeskus, soovitame garantiialuste toodetega pöörduda selle keskuse spetsialistide poole, sest kui pöördute aadressil www.rideoo.com, on probleemi lahendamisele kuluv aeg kahjuks pikem, kuna tooted tuleb näidata garantiiteeninduse süsteemis, samuti tuleb kaubad teeninduskeskusesse ja sealt ära toimetada. Volitatud teeninduskeskuste ja kontaktisikute numbrid on Teile antud garantiikaardil.

Kaebuste ja kohtuväliste vaidluste menetlemine.

Palun esitage elektrooniline kaebus kaupade saadaoleku või kvaliteedi kohta e-posti aadressile info@rideoo.com või kirjalikult aadressile Dubultu prospekts 9-1, Jurmala, LV-2008, Läti. Kaebused vaadatakse läbi 20 tööpäeva jooksul alates saabumisest ning vastus saadetakse määratud kontaktaadressile.

Kui leitakse, et kaebus on põhjendamatu ja Te ei nõustu kaebuse põhjendamatust tunnistamast, on Teil õigus kasutada alternatiivseid regulatiivaktides sätestatud vaidluste lahendamismeetodeid, esitades kaupade müüjale kirjaliku taotluse vaidluse kohtuvälise lahendamise kohta, märkides ära:

  • eesnime, perekonnanime, kontaktandmed;
  • taotluse esitamise kuupäeva;
  • vaidluse sisu, nõudmised ja nende põhjendused.


Teave kohtuväliste vaidluste lahendamise võimaluste ja kohtuväliseid vaidlusi lahendavate struktuuride kohta:


Palun täitke see vorm garantii taotlemiseks.

×
Buy only the best

Enter your email and get a 5% discount on your first purchase

×

Registration

By registering, you agree to the user agreement

või logi sisse