Privatumo politika

SIA OMFY įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką, kad žinotumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis ir kaip juos naudosime.

Šioje privatumo politikoje paaiškinama:

 • Kaip mes naudojame Jūsų asmeninę informaciją;
 • Kokią asmeninę informaciją perduodame trečiosioms šalims;
 • Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informaciją;
 • Informacija apie rinkodaros pranešimus;
 • Jūsų teisės;
 • Kaip naudojame slapukus;
 • Kita svarbi privatumo informacija;
 • Jūsų privatumo apsaugos būdo pasikeitimai;
 • Kaip su mumis susisiekti.


Kai pirmą kartą apsilankysite mūsų svetainėje, mes paprašysime patvirtinti slapukų naudojimą, vadovaujantis šio pranešimo sąlygomis.

Jei turite klausimų apie tai, kaip saugome Jūsų privatumą, susisiekite su mumis adresu info@rideoo.com

***

KAIP MES NAUDOJOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Šiame skyriuje pateikiama ši informacija:

 • Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos;
 • Asmens duomenų šaltiniai ir konkrečios kategorijos, negautos tiesiogiai iš Jūsų;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas;
 • Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas.


Mes apdorojame Jūsų paskyros duomenis („Paskyros duomenys“). Informacija apie paskyrą gali apimti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo ir sąskaitos adresą, pirkimo istoriją ir kitą informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi. Šie duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų. Paskyros duomenis tvarkome svetainės veikimo, paslaugų teikimo, svetainės, paslaugų saugumo užtikrinimo ir bendravimo su Jumis tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas ir (arba) sutarties sudarymas Jūsų prašymu, taip pat mūsų teisėti interesai stebėti ir tobulinti mūsų svetainę ir paslaugas.

Mes apdorojame informaciją, susijusią su mūsų paslaugų teikimu mūsų svetainėje (""sandorių informacija""). Sandorio operacijos informacija gali apimti Jūsų kontaktinę informaciją ir operacijos informaciją. Sandorių duomenys tvarkomi siekiant pristatyti prekes, teikti paslaugas ir tvarkyti teisingą šių operacijų apskaitą. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra abipusio susitarimo vykdymas Jūsų prašymu, taip pat mūsų teisėti interesai tinkamai administruoti mūsų svetainę ir prekybą.

Galime apdoroti informaciją apie Jūsų paraišką vartojimo paskolai gauti (""lizingo duomenys""). Lizingo duomenys gali apimti duomenis apie Jūsų užimtumą, Jūsų šeimyninę padėtį, informaciją apie Jūsų galimybes mokėti ir daugiau. Lizingo duomenys tvarkomi tik bendraujant su vartojimo kredito bendrovėmis apie galimą vartojimo kredito padengimą, reikalingą apmokėti už įsigytą prekę, pasirenkant atidėto mokėjimo variantą. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra abipusis sutarrties vykdymas ir (arba) sutarties sudarymas Jūsų prašymu.

Mes galime apdoroti informaciją, kurią pateikiate norėdami užsiregistruoti gauti el. laiškus ir naujienlaiškius (""susirašinėjimo duomenys""). Susirašinėjimo duomenys apdorojami, kad būtų siunčiami atitinkami pranešimai ir naujienos. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. Be to, jei mes jau pardavėme Jums prekes ar suteikėme paslaugas mūsų svetainėje, o Jūs neprieštaraujate, susirašinėjimo duomenis galime tvarkyti remdamiesi savo teisėtais interesais, t.y. siekdami palaikyti ir pagerinti santykius su klientais.

Mes galime apdoroti informaciją, susijusią su bet kokiu Jūsų mums siunčiamu pranešimu („susirašinėjimo duomenys“). Korespondencijos duomenys gali apimti bendravimo turinį ir su bendravimu susijusius metaduomenis. Jei bendravimas inicijuojamas naudojant mūsų svetainės kontaktines formas, svetainė sugeneruos su susirašinėjimu susijusius metaduomenis. Korespondencijos duomenys tvarkomi siekiant su Jumis susisiekti ir sekti Jūsų įrašus. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai tinkamai administruoti mūsų svetainę ir verslą, užtikrinti nuoseklią ir kokybišką konsultavimo praktiką bei spręsti ginčus tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta šioje politikoje, jei tai būtina, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų, nesvarbu, ar jie kyla neteisminiais, administraciniais ar kitais neteisminiais būdais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai apsaugoti ir ginti savo, Jūsų ir kitų asmenų teises.

Be aukščiau nurodytų konkrečių tikslų, dėl kurių esame įgalioti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes taip pat turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, net jei toks tvarkymas yra būtinas siekiant laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų.

***

ASMENINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Norime užsitarnauti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą. Šiuo tikslu mes dalinsimės Jūsų asmenine informacija tik tada, kai to reikės.

Esame įgalioti dalytis Jūsų duomenimis su šių kategorijų trečiosiomis šalimis, kad galėtume teikti Jums savo paslaugas, kaip nurodyta šioje politikoje:

 • Mes turime teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai iš mūsų grupės įmonių (įskaitant mūsų dukterines įmones ir kontroliuojančias bendroves bei kitas dukterines įmones);
 • Finansines operacijas, susijusias su prekių pirkimu mūsų svetainėje, gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Mes dalijamės Jūsų operacijų informacija su mūsų mokėjimo paslaugų teikėjais tik tiek, kiek tai būtina Jūsų mokėjimo, pinigų grąžinimo ir skundo tikslais.
 • Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, kad galėtume teikti tam tikras paslaugas. Pavyzdžiui, svetainių prieglobos paslaugų teikėjams, prieglobos įmonėms, serverių ir prieglobos paslaugų teikėjams, el. pašto ir SMS paslaugų teikėjams. Užsakomųjų paslaugų atveju imsimės visų būtinų veiksmų, kad mūsų duomenų valdytojai išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą.


Jei pasirinksite atidėto mokėjimo parinktį, vartojimo kredito bendrovėms atskleisime Jūsų asmeninę informaciją, aiškiai nurodytą mokėjimo formoje. Tokie duomenys apima duomenis apie sandorius ir lizingą. Atsižvelgiant į tai, kad vartojimo kredito bendrovės, gavusios šią informaciją, duomenis tvarko kaip nepriklausomos duomenų valdytojos, rekomenduojame prieš patvirtinant pervedimą susipažinti su šios kredito įstaigos privatumo politika.

Išskyrus ypatingus atvejus, mes turime teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus.

Šiame punkte nurodytos trečiosios šalys taip pat gali būti registruotos už Latvijos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei tokiems asmenims nusiųsime Jūsų asmens duomenis, imsimės visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume, jog Jūsų privatumas būtų tinkamai apsaugotas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamas saugos priemones, galite susisiekti su mumis info@rideoo.com

***

VARTOTOJO PROFILIAI

Duomenų naudojimo duomenis naudojame vartotojų profiliams kurti rinkodaros ir rinkos tyrimų tikslais arba savo poreikiams, susijusiems su pasiūlymu. Į naudojimo duomenis įeina naudotojo seansų pradžia ir pabaiga, taip pat naudotojo peržiūrėtų puslapių ir pasiūlymų apimtis. Vartotojų profiliai nebus lyginami su Jūsų asmenine informacija. Jūs turite teisę atsisakyti tokio savo duomenų naudojimo atsiųsdami mums laišką el.paštu.

***

KIEK ILGAI MES SAUGOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome konkrečiam tikslui ar tikslams, saugomi ne ilgiau, nei to reikia tam tikslui ar tikslams pasiekti. Bet kokiu atveju informacija saugoma ne ilgiau kaip:

 • Paskyros informacija bus saugoma ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros arba paskutinio pirkimo (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau);
 • Sandorių duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų po paslaugos teikimo pabaigos;
 • Lizingo duomenys bus saugomi ne ilgiau nei iki užsakymo įvykdymo ar atšaukimo;
 • Susirašinėjimo duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros arba paskutinio pirkimo (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau);
 • Korespondencijos duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo bendravimo pabaigos.


Kai kuriais atvejais negalime pasakyti, kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, prieigos duomenys bus saugomi tol, kol jie bus reikalingi konkretiems tikslams.

Neatsižvelgiant į kitas šio skyriaus nuostatas, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, jei to reikia teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

***

INFORMACIJA APIE RINKODAROS PRANEŠIMUS

Jei sutikote, mes el. paštu arba SMS atsiųsime jums rinkodaros pranešimus, kad gautumėte naujausią informaciją, kuri padės jums peržiūrėti ir rasti mūsų produktus.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus iš www.rideoo.com.

Štai kaip tai padaryti:

 • Paspaudus bet kuriame el. laiške esančią nuorodą "atsisakyti prenumeratos";
 • Susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo komanda info@rideoo.com


Jei atsisakysite gauti rinkodaros pranešimus, mes atnaujinsime jūsų profilį, siekdami užtikrinti, kad ateityje tokių pranešimų negautumėte.

Atminkite, kad svetainė www.rideoo.com turi platų tarpusavyje susijusių paslaugų tinklą, todėl gali praeiti kelios dienos, kol informacija bus atnaujinta visose mūsų sistemose, todėl galite gauti iš mūsų pranešimus, kol apdorosime jūsų užklausą.

Rinkodaros pranešimų atsisakymas nereiškia, kad su jumis nebebus susisiekta dėl paslaugų, pvz., užsakymų atnaujinimų.

***

JŪSŲ TEISĖS

Šioje politikos dalyje apžvelgiamos jūsų teisės pagal duomenų apsaugos taisykles. Kadangi kai kurios teisės yra sudėtingos, šiame pranešime išdėstyti tik pagrindiniai aspektai. Prašome susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir gairėmis, kad gautumėte visą informaciją apie savo teises.

Jūs turite tokias teises pasiekti savo asmeninę informaciją:

 • Teisę susipažinti su mūsų turima asmenine informacija;
 • Teisę reikalauti ištaisyti mūsų turimą netikslią asmeninę informaciją. (didžioji dalis informacijos, kurią galite redaguotiMano paskyros profilyje;
 • Teisę reikalauti ištrinti savo duomenis;
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • Duomenų perdavimo teises;
 • Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • Teisę atšaukti savo sutikimą.


Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą ar turite klausimų, susisiekite su mumis info@rideoo.com

 1. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę duoti sutikimą arba ne, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis ir, jei tai darome, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kita papildoma informacija. Papildoma informacija apima informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Jei kitų asmenų teisės ir laisvės nebus paveiktos, pateiksime jūsų asmens duomenų kopiją.
 2. Teisė į ištaisymą. Jūs turite teisę ištaisyti bet kokius jūsų turimus netikslius duomenis, taip pat tvarkymo tikslais turite teisę papildyti bet kokius neišsamius duomenis.
 3. Kai kuriais atvejais Jūs turite teisę ištrinti savo asmens duomenis. Tokie atvejai: i) asmens duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi; (II) Jūs atšaukiate savo sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti; (c) jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal tam tikras duomenų apsaugos taisykles; d) tvarkymas atliekamas rinkodaros tikslais; arba e) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tačiau kai kuriais atvejais jums gali nepavykti pasinaudoti šia teise. Išimtys, kada tvarkymas yra būtinas, yra šios: (I) siekiant naudotis saviraiškos ir informacijos laisve; (II) laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų; arba (III) pareikšti, įgyvendinti arba ginti teisinius reikalavimus.
 4. Kai kuriais atvejais Jūs turite teisę apriboti apdorojimą. Į tokius atvejus įeina: (a) jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą; (b) tvarkymas yra neteisėtas ir jūs prieštaraujate, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti; (c) mums nebereikia asmens duomenų tvarkymui, tačiau jie reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įgyvendinti arba apginti teisinius reikalavimus; d) jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu dėl viešo arba teisėto intereso, kol toks prieštaravimas bus patvirtintas. Jei tvarkymas apsiriboja aukščiau nurodytu, mes turime teisę toliau saugoti jūsų asmens duomenis. Tačiau mes jį tvarkysime tik: (I) gavę jūsų sutikimą; (II) siekdami pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus; (III) siekdami apsaugoti kito asmens ar subjekto teises; arba (IV) svarbiais viešojo intereso tikslais.
 5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis, atsižvelgiant į jūsų konkrečią situaciją. Tačiau tai įmanoma tiek, kiek reikalaujame duomenų tvarkymo pagal mūsų ar trečiosios šalies teisėtus interesus. Jei Jūs prieštaraujate tokiam tvarkymui, mes nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nebent galėsime pateikti teisėtą duomenų tvarkymo priežastį, kuri yra svarbesnė už jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas yra būtinas siekiant skatinti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus;
 6. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei prieštaraujate tokiam tvarkymui, mes nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis šiam tikslui.
 7. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistikos tikslais. Jei Jūs prieštaraujate tokiam tvarkymui, mes nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nebent toks tvarkymas yra būtinas siekiant atlikti visuomenės interesus atitinkančią užduotį.
 8. Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia duomenų apsaugos taisykles, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai adresu Blaumana gatvė 11/13, Ryga, LV-1011, www.dvi.gov.lv, arba kitai priežiūros institucijai pagal jūsų gyvenamąją vietą, darbo adresą ar galimą pažeidimą.
 9. Tiek, kiek jūsų asmens duomenų tvarkymas priklauso nuo jūsų sutikimo, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo prieš atšaukimą teisėtumui.


***

DEKLARACIJA APIE SLAPUKŲ NAUDOJIMĄ

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudojame slapukus, siekdami suasmeninti turinį ir skelbimus, teikti socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuoti srautą. Mes taip pat renkame informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų svetaine, dalijamės su mūsų socialinės žiniasklaidos, reklamos ir analizės partneriais, kurie gali ją sujungti su kita informacija, kurią jiems pateikėte arba kurią jie surinko naudodamiesi savo paslaugomis. Jei ir toliau naudositės mūsų svetaine, sutinkate su mūsų slapukais.

Slapukai yra maži duomenų failai, leidžiantys užtikrinti greitesnę, saugesnę svetainę ir veiksmingesnę naudotojo patirtį. Kai lankotės mūsų svetainėse, paslaugų skyriuose, programėlėse, įrankiuose ar pokalbių kambariuose, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, kad suteiktume jums geresnę, greitesnę ir saugesnę svetainę, taip pat ir reklamos tikslais.

Įstatymai reikalauja, kad jūsų įrenginyje saugotume slapukus, jei jie yra būtini šios svetainės veikimui. Visų kitų tipų slapukams mums reikia jūsų leidimo.

Slapukuose paprastai nėra jokios informacijos, kuri galėtų identifikuoti vartotoją, tačiau mūsų turima asmeninė informacija apie jus gali būti susieta su slapukų surinkta arba saugoma informacija.

Trys slapukų tvarkymo būdai:

 • Išoriniai šaltiniai (1)
 • Naršyklės nustatymai (2)
 • Slapukai mūsų svetainėje (3)


(1) Paslaugų teikėjų slapukai

Mes naudojame Google Analytics, siekiant analizuoti, kaip naudojatės mūsų svetaine. Daugiau apie Google privatumo politiką galite perskaityti čia.

Leidžiame šioms patikimoms BDAR atitinkančioms įmonėms naudoti slapukus ar panašias technologijas reklamos ar tyrimų paslaugoms teikti:

 • Mūsų svetainė naudoja Google Analytics, kad suprastų, kaip lankytojai naudoja svetainės turinį. Jei nenorite, kad jūsų naršyklė naudotų „Analytics“, galite įdiegti „Google Analytics“ naršyklės priedą. Spustelėkite čia, jei norite sužinoti daugiau apie „Google Analytics“ ir konfidencialumą
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais naudojame Google Partners reklamos sistemą. Tai padeda mums parodyti jums aktualius pasiūlymus. Šiuos nustatymus galite pakeisti čia. Norėdami sužinoti daugiau apie Google skelbimus ir privatumo politiką, spustelėkite čia.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais turime teisę naudoti Facebook reklamos platformą, kuri, remiantis mūsų renkamais slapukais, padeda geriau atpažinti pirkėjo poreikius. Norėdami sužinoti daugiau apie Facebook privatumo politiką, spustelėkite čia.


(2) Kaip galite valdyti slapukus?

Dauguma naršyklių leidžia vartotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo naršyklės ir versijos.

Atkreipkite dėmesį, kad slapukų ištrynimas arba išjungimas gali turėti įtakos jūsų patirčiai ir jums gali nepavykti pasinaudoti kai kuriomis mūsų svetainėmis.

(3) Kokius slapukus mes naudojame?

Yra keturi pagrindiniai slapukų tipai. Štai kaip ir kodėl mes juos naudojame:

 1. Svetainės funkcionalumo slapukai: šie slapukai leidžia naršyti svetainėje ir naudotis turimomis funkcijomis, tokiomis kaip „Įdėti į krepšelį“.
 2. Svetainės analizės slapukai: šie slapukai leidžia įvertinti ir analizuoti, kaip mūsų klientai naudojasi mūsų svetaine, pagerinti tiek jos funkcionalumą, tiek apsipirkimo patirtį.
 3. Klientų pasirinkimo slapukai: kai naršote arba apsiperkate svetainėje www.rideoo.com, šie slapukai įsimins jūsų nuostatas, kad galėtume padaryti jūsų apsipirkimą sklandų ir pritaikytą būtent jums.
 4. Statistiniai slapukai: statistiniai slapukai padeda svetainių savininkams suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetainėmis, renkant ir pateikiant informaciją anonimiškai.
 5. Tiksliniai slapukai: šie slapukai naudojami dabartiniams skelbimams rodyti. Šie slapukai riboja jūsų reklamos parodymų skaičių ir padeda mums įvertinti rinkodaros kampanijų efektyvumą.
 6. Rinkodaros slapukai: rinkodaros slapukai naudojami lankytojams įvairiose svetainėse sekti. Tikslas – teikti reklamas, kurios būtų aktualios ir patrauklios konkretiems vartotojams, taigi būtų vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.
 7. Neklasifikuoti slapukai: neklasifikuoti slapukai yra slapukai, kuriuos mes klasifikuojame kartu su individualiais slapukų teikėjais.


***

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) yra reglamentas, įtrauktas į ES teisės aktus dėl visų Europos Sąjungos asmenų duomenų apsaugos ir privatumo.

OMFY 100% atitinka BDAR:

 • Kai naudojatės rideoo.com, Jūs savo informaciją patikite mums. Mūsų naudojama konfidencialumo politika skirta padėti jums suprasti, kokius duomenis renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome. Mes renkame informaciją, kurią klientai mums pateikia: Registracijos metu (el. paštas, vartotojo vardas, slaptažodis); Profilis (informacija apie įmonę ar fizinį asmenį). Vartotojų veiksmai, pasirinkimai ir asmeninė informacija renkama šiais tikslais: supaprastinti naršymą svetainėje, rinkti statistinius duomenis ir pateikti rinkodaros sprendimą. Rideoo.com rūpinasi, kad asmens duomenys nebūtų tvarkomi be leidimo arba neteisėtai, taip pat nuo netyčinio asmens duomenų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Vartotojo sutikimas tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslais išreiškiamas užpildant registracijos formą;
 • OMFY neatskleis jokios savo kliento asmeninės informacijos trečiosioms šalims, nesusijusioms su OMFY. Kai kurie klientų duomenys gali būti perduodami šiomis išimtimis:
  • OMFY atsakys į teismo įsakymus ar kitus teisinius procesus ir tokiu atveju gali suteikti atitinkamoms šalims atitinkamą informaciją apie klientą, tačiau apie tokį procesą informuos galutinį vartotoją ir prieš išsiųsdama lauks galiojančio galutinio kliento atsakymo. Jei klientas, kuriam priklauso atitinkama paskyra, neatsako per 15 dienų, mes perduosime informaciją patikimai šaliai be kliento patvirtinimo.
  • Trečiosios šalies paslaugų teikėjai – tam tikra informacija bus siunčiama trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, pvz., mokėjimo įmonėms. OMFY tik pasirinks, kuriems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams siųsti klientų informaciją. Tai priklauso nuo paslaugų, kurias trečioji šalis pasiūlys OMFY klientams, tačiau jokia informacija apie klientus nebus siunčiama trečiosioms šalims, nesusijusioms su OMFY paslaugomis.
 • OMFY neatsako už jokius trečiosios šalies paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų pakeitimus, taip pat neatsako už žalą ar nuostolius, kurie gali atsirasti dėl trečiosios šalies paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos nutraukimo. OMFY stengsis užtikrinti, kad trečiosios šalies teikiamos paslaugos veiktų tinkamai ir teisingai. OMFY taip pat susisieks su trečiosios šalies paslaugų teikėju, jei bus reikalingi pakeitimai ar pataisymai; tačiau OMFY nenustatys taisymui ar pakeitimams reikalingo laiko, be to, OMFY neatsako už jokius pataisymus ar pakeitimus, reikalingus trečiosios šalies teikiamam produktui per nurodytą laikotarpį;
 • OMFY saugos specialistai užtikrina mūsų klientų informacijos saugumą;
 • OMFY registracijos ir prisijungimo formos pildomos naudojant saugų serverį (HTTPS/SSL);
 • OMFY naudoja kriptografinius laikmenų modelius, kad apsaugotų jūsų asmeninę informaciją. Kliento slaptažodis saugomas kaip kodas, o saugumo pažeidimo atveju pradinio slaptažodžio atkurti nepavyks;
 • Vartotojo asmens duomenys tvarkomi ir saugomi naudojant organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo bei atitinka BDAR reikalavimus.
 • OMFY naudoja dviejų tipų slapukus: seanso slapukus (baigiasi naršyklės seanso pabaigoje) ir nuolatinius slapukus (išlieka tol, kol ištrinate juos iš savo interneto naršyklės). Kai kuriuos slapukus sukuria kiti žiniatinklio analizės teikėjai. Galite pasirinkti/tvarkyti slapukų nustatymus savo naršyklės nustatymuose;
 • Vartotojas turi teisę žinoti, kaip yra tvarkomi jo asmens duomenys, reikalauti ištaisyti neteisingą vartotojo informaciją, neišsamius ar netikslius asmens duomenis bei reikalauti šiuos duomenis ištrinti pašalindamas paskyrą. Jei turite klausimų apie BDAR, susisiekite su mumis info@rideoo.com


***

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE PRIVATUMĄ

Trečiųjų šalių svetainės

Galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, paprastai vadinamomis paslaugų teikėjais, kurios turi teisę mūsų svetainėse arba mūsų paslaugose, programėlėse ir įrankiuose jūsų sutikimu patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šie paslaugų teikėjai leidžia mums suteikti jums geresnę, greitesnę ir saugesnę naudojimąsi svetaine patirtį.

Atkreipkite dėmesį, kad trečiųjų šalių slapukams taikomos trečiosios šalies privatumo politikos ir mes nesame atsakingi už šias privatumo taisykles.

Vaikų asmens duomenys

Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos skirtos asmenims nuo 14 metų. Individualiose lojalumo programose arba konkurso sąlygose gali būti nustatytas kitoks arba didesnis minimalus dalyvio amžiaus limitas.

Jei iki šio punkto Jums kils pagrįstų abejonių dėl asmens duomenų tvarkymo, tokius asmens duomenis ištrinsime iš savo duomenų bazių.

***

PAKEITIMAI, KAIP SAUGOME JŪSŲ PRIVATUMĄ

Retkarčiais mes galime pakeisti šį pranešimą, kad atspindėtume tai, kaip apdorojame jūsų duomenis.

Jei atliksime esminius pakeitimus, apie tai jus informuosime savo svetainėje ar kitu būdu, pavyzdžiui, el. paštu, kad galėtumėte peržiūrėti pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų svetaine.

***

KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS?

Mes visada norime susisiekti su savo klientais (ypač jei manote, kad esate nusivylę arba galėtume patobulėti).

JEIGU:

 • Turite klausimų ar pastabų apie šią politiką;
 • Norite, kad ateityje nebenaudotume jūsų pateiktos informacijos;
 • Su mūsų privatumo specialistais galite susisiekti parašę mums adresu: info@rideoo.com


Atsakingas už Jūsų duomenų tvarkymą:

SIA OMFY.
Įmonės kodas: 40203174363
Juridinis adresas: Dubultu prospektas 9 - 1, Jūrmala, LV-2008
Telefonas: +371 26690451; +371 25900795

Mes reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Visi pakeitimai bus paskelbti šiame puslapyje.

Ši privatumo politika įsigaliojo 2018 m. spalio 15 d. ir paskutinį kartą buvo atnaujinta 2019 m. spalio 15 d.

×
Buy only the best

Enter your email and get a 5% discount on your first purchase

×

Registration

By registering, you agree to the user agreement

arba prisijungti