Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios naudojimosi svetaine www.rideoo.com sąlygos

 1. Prieš naudodamiesi SIA "OMFY" (įm. kodas: 40203174363, adresas - Dubultu prospektas 9 - 1, Jūrmala, LV-2008) interneto svetaine www.rideoo.com, atidžiai perskaitykite šias interneto svetainės www.rideoo paslaugų teikimo sąlygas (toliau – sąlygos).
 2. Svetainė www.rideoo.com suprantama kaip SIA "OMFY", kurios adresas yra www.rideoo.com, sukurta svetainė su visa svetainėje esančia informacija ir medžiaga.
 3. Lankydamiesi svetainėje www.rideoo.com arba naudodami paskelbtą informaciją apie prekę ir paslaugų teikimą, Jūs asmeniškai arba kaip atstovas, veikiantis kažkieno vardu, sutinkate su šiomis sąlygomis.
 4. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesilankykite ir nesinaudokite svetaine www.rideoo.com, nesinaudokite siūlomomis paslaugomis ir svetainėje pateikta informacija.
 5. Informuojame, kad SIA "OMFY" interneto svetainėje www.rideoo.com įvestos informacijos (įskaitant asmens duomenis) tvarkymo tikslas yra teikti svetainėje nurodytas paslaugas ir padėti naudojantis svetaine www.rideoo.com.
 6. SIA „OMFY” has the right at any time to singly change the content and terms of use of the website www.rideoo.com. Such changes become effective upon publication on the website www.rideoo.com
 7. Nuo to momento, kai pradedate naudotis svetaine www.rideoo.com ar atliekate bet kokią veiklą svetainėje, manoma, kad susipažinote su naudojimosi sąlygomis, galiojančiomis Jūsų apsilankymo metu, ir jų laikysitės. Kiekvieno svetainės naudotojo pareiga reguliariai perskaityti sąlygas, siekiant būti informuotam apie padarytus pakeitimus. Jei nesutinkate su sąlygomis, tuomet Jums draudžiama naudotis svetaine www.rideoo.com.
 8. Registruoti interneto svetainės www.rideoo.com vartotojai turi teisę naudotis joje teikiamomis galimybėmis ir paslaugomis tomis kainomis, kurios galiojo paslaugos teikimo metu. SIA "OMFY" turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti kainas ir/ar kurti naujas mokamas paslaugas.
 9. Norėdami tapti registruotu interneto svetainės www.rideoo.com vartotoju, turite laikytis www.rideoo.com svetainėje nustatytos registracijos tvarkos.
 10. Kiekvienas registruotas interneto svetainės www.rideoo.com vartotojas įsipareigoja neplatinti savo vartotojo duomenų kitiems asmenims. Jei iš registruoto vartotojo profilio interneto svetainėje www.rideoo.com atliekami veiksmai (įskaitant prekių ir/ar paslaugų pirkimą) naudojant teisingą prisijungimo vardą ir slaptažodį, laikoma, kad registruotas vartotojas atlieka veiksmus naudodamas atitinkamą profilį.
 11. Svetainės vartotojas sutinka gauti informaciją iš svetainės www.rideoo.com apie įvairius aktualius įvykius, jeigu vartotojas, kaip asmens duomenų subjektas, davė laisvą ir nedviprasmišką sutikimą (išskyrus atvejus, kai vartotojui kitu teisiniu pagrindu siunčiamos naujienos).
 12. SIA "OMFY" neatsako už jokias išlaidas ir nuostolius, patirtus naudojantis svetaine www.rideoo.com.
 13. Tais atvejais, kai kyla abejonių dėl dokumentų formų, esančių www.rideoo.com svetainėje, pildymo, prašome kreiptis į www.rideoo.com svetainėje nurodytą kontaktinį asmenį.
 14. Šios taisyklės ir sąlygos išimtinai reglamentuoja www.rideoo.com vartotojų perdavimą ir SIA "OMFY" užsakymų pasiūlymų, susijusių su www.rideoo.com produktais, priėmimą.
 15. Taisyklės ir sąlygos netaikomos trečiųjų šalių teikiamoms paslaugoms ar prekių pardavimui, kurie yra www.rideoo.com per nuorodas, reklamjuostes ar kitus hiperteksto ryšius. Prieš siunčiant užsakymus ir perkant produktus bei paslaugas iš trečiųjų šalių, rekomenduojame pasitikrinti jų sąlygas. Pardavėjas jokiomis aplinkybėmis nėra laikomas atsakingu už trečiųjų šalių paslaugų teikimą ar elektroninės prekybos sandorių tarp www.rideoo.com vartotojų ir trečiųjų šalių vykdymą.
 16. SIA "OMFY" negali priimti užsakymų pasiūlymų, kurie neužtikrina pakankamų kreditingumo garantijų, yra neišsamūs ar neteisingi, arba jeigu gaminių nebėra.


Tokiu atveju mes, nurodydami priežastis, informuosime Jus el. paštu, kad sutartis neįvykdyta ir SIA "OMFY" nepriėmė Jūsų pirkimo užsakymo.


2. Naudojimasis tinklalapio www.rideoo.com siūlomomis paslaugomis.

 1. Jūs įsipareigojate visada veikti www.rideoo.com interneto svetainėje nustatyta tvarka.
 2. Nenaudokite svetainėje www.rideoo.com paskelbtos informacijos piktais tikslais. Svetainės www.rideoo.com teikiamomis paslaugomis galima naudotis tik laikantis galiojančių taisyklių. SIA "OMFY" turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, jeigu užsakymo metu nesilaikoma interneto svetainės www.rideoo.com sąlygų.
 3. Reikalauti, kad SIA "OMFY" arba SIA "OMFY" atstovaujantis asmuo pakeistų dar nebaigtą registruotą užsakymą, atkreipiame dėmesį, kad apie pakeitimus būtina pranešti raštu, parašant SIA "OMFY" laišką (info@rideoo. com) užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba susisiekus su SIA "OMFY" užsakymo formoje nurodytu numeriu.
 4. SIA "OMFY", interneto svetainėje www.rideoo.com atradusi prekės kainos ar aprašymo klaidų ir/ar netikslumų, kol dar nėra gautas apmokėjimas už prekę, turi teisę atskirai nutraukti nuotolinės sutartį. Išimties tvarka SIA "OMFY" gali nutraukti nuotolinę sutartį, jeigu nuotolinė sutartį piktavališkai arba apgaulės būdu vykdo kitas asmuo, veikiant trečiajai šaliai; dėl užsakytų prekių trūkumo; dėl per didelių nuostolių, kuriuos patyrė bet kuri šalis; nesilaikant terminų atsiskaityti už užsakytas prekes ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
 5. Naudojimasis www.rideoo.com nesuteikia jokių nuosavybės teisių į pasiekiamą turinį. Naudoti prieinamą informacinį turinį svetainėje www.rideoo.com draudžiama be šio informacinio turinio savininko leidimo ar kitokio pobūdžio leidimo pagal įstatymus. Šios sąlygos nesuteikia jokios teisės naudoti bet kokį prekės ženklą ar logotipą, esantį www.rideoo.com. Draudžiama pašalinti, keisti ar padaryti nesuprantamus bet kokius pranešimus, paskelbtus www.rideoo.com arba pateiktus per www.rideoo.com.
 6. Prekių turinys ir aprašymas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra laikoma SIA "OMFY" nuosavybe, skelbiama www.rideoo.com svetainėje.
 7. Siekdama pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, SIA "OMFY" turi teisę užsakymo pateikimo metu įvestu elektroninio pašto adresu siųsti pranešimus ir priminimus apie nebaigtas paslaugas. Taip pat SIA "OMFY" turi teisę siųsti informaciją apie naujienas, akcijas ir nuolaidas www.rideoo.com ir SIA "OMFY" bendradarbiavimo partneriams.


3. Duomenų, įvestų svetainėje www.rideoo.com, naudojimas ir konfidencialumas.

 1. SIA "OMFY" informuoja, kad nurodydami savo elektroninio pašto adresą, Jūs sutinkate, kad jis būtų įtrauktas į duomenų bazę ir kad Jums gali būti išsiųstas pranešimas/priminimas apie pradėtus, bet neįvykdytus užsakymus iš www.rideoo svetainės.com.
 2. Naudodamiesi svetaine www.rideoo.com, Jūs sutinkate, kad SIA "OMFY" arba bet kuri kita trečioji šalis, veikianti www.rideoo.com vardu, gali rinkti ir saugoti duomenis, kurie leis sekti ir rinkti:
  1. bendrą svetainės lankytojų skaičių,
  2. kiekvienos atskiros svetainės skilties lankytojų skaičių,
  3. interneto paslaugų teikėjų, kurie aptarnavo www.rideoo.com lankytojus, domenų vardus,
  4. IP adresus;
  5. kitus duomenis, kurių tikslas – administruoti sistemą, taip pat kontroliuoti naudojimąsi svetaine ir kontroliuoti organizuotą svetainės www.rideoo.com tobulinimą.
 3. SIA "OMFY" turi teisę perduoti svetainėje www.rideoo.com atrinktus ir surinktus duomenis informaciniais ir statistikos rengimo tikslais. DUOMENYS, KURIE ŠIAME PROCESE LEIDO IDENTIFIKUOTI ASMENĮ, NEBUS ATSKLEIDŽIAMI IR NEBUS PERDUODAMI TREČIOSIOMS ŠALIMS, IŠSKYRUS UŽSAKYMUS, KAI MOKĖJIMO BŪDAS NUOMOJAMAS IR KAI REIKIA.
 4. SIA "OMFY" nesieja vartotojo IP adreso ir el. pašto su duomenimis, leidžiančiais identifikuoti šį vartotoją. Tai reiškia, kad kiekviena vartotojo sesija registruojama, tačiau www.rideoo.com vartotojas lieka anonimiškas.
 5. Visa medžiaga, kuri yra siunčiama ar įvedama svetainėje www.rideoo.com, tampa SIA "OMFY" nuosavybe, kurią SIA "OMFY", kaip svetainės www.rideoo.com savininkas, turi teisę naudoti asmeniniais tikslais.
 6. Atkreipkite dėmesį, kad nurodydami savo elektroninio pašto adresą arba siųsdami bet kokią informaciją www.rideoo.com, sutinkate, kad SIA "OMFY" šiuos duomenis galėtų naudoti tik aukščiau nurodytais tikslais.


4. Prekių užsakymas ir interneto svetainės www.rideoo.com privatumo apsauga

 1. Pradėdami prekių užsakymą patvirtinkite, kad perskaitėte ir sutinkate su www.rideoo.com Privatumo politika. Asmens duomenys, gauti iš pirkėjų, tvarkomi vadovaujantis įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjų asmens duomenis, Pardavėjas naudoja organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis ir užkirsti kelią neteisėtam jų tvarkymui. Daugiau apie Asmens duomenų tvarkymą – Privatumo politikoje.
 2. Pradėdami prekių užsakymą patvirtinkite, kad susipažinote ir sutinkate su prekių pristatymo sąlygomis.
 3. Pradėdami prekių užsakymą patvirtinkite, kad esate susipažinę su garantijos sąlygomis ir grąžinimo politika.
 4. Pradėdami prekių užsakymą patvirtinkite, kad susipažinote ir sutinkate su prekių lizingo sąlygomis.
 5. Užsakymo pasiūlymo patvirtinimo puslapyje, kuriame yra nuoroda į Sąlygas ir grąžinimo politiką, pateiksime prekės pagrindinių savybių santrauką, kainą (įskaitant visus taikomus mokesčius) ir pristatymo išlaidas (įskaitant bet kokius papildomus mokesčius, kuriais gali būti apmokestinama), jei pasirenkate greitesnį pristatymą nei standartinis pristatymas ir (arba) skiriasi nuo jo).
 6. Pradedant prekių užsakymą, susisiekus su SIA "OMFY" arba SIA "OMFY" atstovaujančiu asmeniu telefonu, rašant pokalbių langelyje www.rideoo.com svetainėje, el.paštu, socialiniuose tinkluose, patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su svetainės www.rideoo.com naudojimo sąlygomis ir nurodyta kontaktinė informacija yra teisinga.
 7. Pateikdami užsakymo pasiūlymo formą Jūs patvirtinate, kad SIA "OMFY" gavo Jūsų užsakymo pasiūlymą.
 8. Sutartis laikoma sudaryta, kai SIA "OMFY" priima Jūsų užsakymo pasiūlymą. SIA "OMFY" atsiųs Jums el. laišką, patvirtinantį užsakymo pasiūlymo priėmimą ir prekių išsiuntimą.


5. Mokėjimo ir pinigų grąžinimo politika.

 1. Jei mokėsite kredito / debeto kortele, visa informacija (pvz., kortelės numeris arba galiojimo laikas) bus siunčiama naudojant šifruotą protokolą https://orange-pay.com arba kitoms šalims, teikiančioms nuotolines elektroninio mokėjimo paslaugas, be jokios prieigos tretiesiems pašaliniams asmenims. Šios informacijos SIA "OMFY" nenaudos, išskyrus procedūras, susijusias su pirkimu arba pinigų grąžinimu grąžinimo atveju.
 2. Nepriklausomai nuo naudojamo mokėjimo būdo, "OMFY" SIA stengsis kuo greičiau visiškai arba iš dalies grąžins pinigus ir bet kuriuo atveju per keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai "OMFY" SIA gaus pranešimą apie Jūsų sprendimą atšaukti, kai bus patikrinta, ar laikomasi grąžinimo procedūrų ir atitinka grąžinamos prekės.
 3. SIA "OMFY" Jums grąžins pinigus tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį naudojote pirkdami grąžinamas prekes, nebent Jūs aiškiai susitarėte su SIA "OMFY" dėl kito mokėjimo būdo ir su sąlyga, kad Jums nebus taikomi jokie mokesčiai. Jeigu užsakymo pasiūlymo formoje nurodytas prekių gavėjas nėra už tas prekes sumokėjęs fizinis asmuo, ir vėliau pasinaudojus teise atsisakyti pirkimo sutarties, Pardavėjas fiziniam asmeniui grąžins pinigus.


6. Apie www.rideoo.com naudojimo sąlygas.

 1. Jei, nepaisant aukščiau nurodytų sąlygų, punktai taps negaliojančiais, tai neturės įtakos likusioms sąlygoms.
 2. Visi ginčai, kylantys ar susiję su aukščiau nurodytomis sąlygomis ar paslaugomis, bus sprendžiami pagal teisės aktų reikalavimus.
 3. Teisės į visą intelektinę nuosavybę svetainėje www.rideoo.com priklauso tik SIA "OMFY". Pažeidus šias teises, kaltas asmuo bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal teisės aktų reikalavimus.
 4. Informaciją, kaip susisiekti su SIA "OMFY", rasite „www.rideoo.com“ svetainės skiltyje "Kontaktai".


7. Dokumentai, skirti pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.rideoo.com.

 1. Tais atvejais, kai užsakytos prekės yra internetinėje parduotuvėje www.rideoo.com, pirkėjas atsiskaito ir prekes pasiima www.rideoo.com klientų centre, išduodami šie pirkimą patvirtinantys dokumentai:
  • Kasos čekis;
  • Prekių sąskaita faktūra;
  • Garantinis talonas (jei yra).
 2. Tais atvejais, kai užsakytos prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu, pirkimą patvirtinantis dokumentas yra prekių važtaraštis, kuris siunčiamas konkrečiu prekių užsakyme nurodytu el. pašto adresu.
 3. Prekėms, kurioms jis suteikiamas, garantinis talonas taip pat išsiunčiamas prekės užsakyme nurodytu el.paštu.
 4. Ant pirkimą patvirtinančio dokumento yra nurodytas už užsakymo parengimą ir dokumentų sukomplektavimą atsakingas asmuo. Atsakingo asmens vardo ir pavardės buvimas dokumente prilygsta nurodyto asmens fiziniam parašui.
 5. Faktą, kad pirkėjas gavo prekę, patvirtina:
  • Užsakytų prekių gavimas klientų centre www.rideoo.com – parašas ant dokumento.
  • Užsakytų prekių gavimas su standartiniu pristatymu arba prekių pasiėmimas Pickup atsiėmimo punktuose – parašas kurjerio/užsakymo išdavėjo elektroniniame terminale.
  • Užsakytų prekių gavimas paštomatuose – kodo įvedimas užsakymui gauti.
 6. Pretenzijos, kad užsakymas nebuvo pristatytas po to, kai užsakymo gavimas buvo patvirtintas vienu iš 5 punkte aprašytų būdų, nepriimamos.


8. Nurodoma garantija ir prekės kaina.

 1. Svetainėje www.rideoo.com prekiaujama tik aukščiausios kokybės produktais. Šiuos produktus SIA "OMFY" perka tiesiogiai iš gamintojų ir prekybininkų, kruopščiai atrinktus pagal griežtą kokybės kontrolę.
 2. SIA "OMFY" neprekiauja naudotomis prekėmis, sugadintomis prekėmis ar prekėmis, kurių kokybė yra žemesnė nei atitinkami rinkos standartai.
 3. Pagrindinės produktų charakteristikos pateikiamos kiekvieno gaminio puslapyje www.rideoo.com. Vaizdai ir spalvos, rodomi www.rideoo.com, gali tiksliai neatitikti tikrųjų drabužių dėl naudojamos interneto naršyklės ar monitoriaus.
 4. Kainos gali keistis.
 5. SIA "OMFY" negali priimti pirkimo užklausų iš šalių, kurios nenurodytos puslapyje.


9. Muito ir importo mokestis

 1. SIA "OMFY" neatsako už mokesčius ar rinkliavas, susidariusias vykdant tarptautinį siuntimą. Kiekviena šalis turi savo taisykles ir mes negalime apskaičiuoti šio mokesčio. Rekomenduojame susisiekti su vietine mokesčių institucija savo vietovėje, kad iš anksto sužinotumėte, kokie mokesčiai turi būti sumokėti. Už visus mokėtinus muitus ar mokesčius yra atsakingas klientas ir jie turi būti sumokėti ten, kur nurodyta.
×
Buy only the best

Enter your email and get a 5% discount on your first purchase

×

Registration

By registering, you agree to the user agreement

arba prisijungti