Garantijos sąlygos

Visoms prekėms, kurias iš svetainės www.rideoo.com įsigijo Europos Sąjungos vartotojas (fizinis asmuo, pareiškęs norą pirkti ar įsigijęs, arba galintis įsigyti ar naudoti prekę ar paslaugą su ūkine ar profesine veikla nesusijusiems tikslams), suteikiama 2 metų garantija nuo įsigijimo datos. Visoms prekėms, kurias iš svetainės www.rideoo.com įsigijo Europos Sąjungos juridinis asmuo (juridinis asmuo, pareiškęs norą pirkti arba įsigijęs ar galintis įsigyti ar naudoti prekę ar paslaugą tikslams, nesusijusiems su šio asmens ūkine ar profesine veikla), suteikiama 1 metų garantija nuo įsigijimo datos.

Klientams, kurie nėra Europos Sąjungos vartotojai, suteikiama gamintojo garantija.

Jei įsigytoje prekėje radote gamintojo broką, prašome jį kartu su garantija ir pirkimą patvirtinančiais dokumentais atnešti į oficialų gamintojo aptarnavimo centrą arba www.rideoo.com biurą. Tuo atveju, jei Jūsų įsigytų prekių gamintojas turi įgaliotą servisą, rekomenduojame su garantinėmis prekėmis kreiptis į šio centro specialistus, nes kreipiantis į www.rideoo.com, laikas išspręsti problemą, deja, pailgės, kadangi būtina pavaizduoti prekes sistemos garantiniame servise, taip pat dėl fizinio prekių pristatymo į servisą ir pasiėmimo iš jo. Autorizuotų aptarnavimo centrų adresai ir kontaktiniai numeriai nurodyti jums išduotame garantiniame talone.

Skundų ir neteisminių ginčų nagrinėjimo tvarka.

Skundą dėl prekių prieinamumo ar kokybės prašome pateikti elektroninio pašto adresu info@rideoo.com arba raštu adresu Dubultu prospekts 9-1, Jūrmala, LV-2008, Latvija. Skundas bus išnagrinėtas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, atsakymas bus išsiųstas nurodytu kontaktiniu adresu.

Jeigu skundas pripažintas nepagrįstu, ir Jūs nesutinkate su skundo nepagrįstumo pripažinimu, tuomet Jūs turite teisę pasinaudoti įstatymuose ir teisės aktuose nustatytais alternatyviais ginčo sprendimo būdais, pateikdami raštišką pareiškimą prekės pardavėjui dėl ginčo neteisminio sprendimo, nurodant:

  • vardas, pavardė, kontaktinė informacija;
  • pateikimo data;
  • ginčo pobūdis, reikalavimai ir jų pagrindimas.


Informacija apie ginčų neteisminio sprendimo galimybes ir neteisminio ginčų sprendimo struktūras:


Norėdami kreiptis dėl garantijos, užpildykite šią formą.

×
Buy only the best

Enter your email and get a 5% discount on your first purchase

×

Registration

By registering, you agree to the user agreement

arba prisijungti