Noteikumi un nosacījumi

1. Vispārīgie nosacījumi tīmekļa vietnes www.rideoo.com lietošanai

 1. Pirms SIA "OMFY" (reģ. numurs: 40203174363, adrese - Dubultu prospekts 9 - 1, Jūrmala, LV-2008) mājas lapas www.rideoo.com izmantošanas, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.rideoo pakalpojumu sniegšanas noteikumus. com (turpmāk – nosacījumi).
 2. Vietne www.rideoo.com tiek saprasta kā SIA "OMFY", kuras adrese ir www.rideoo.com, izveidota vietne ar visu vietnē pieejamo informāciju un materiāliem.
 3. Apmeklējot vietni www.rideoo.com vai izmantojot publicēto informāciju par produktu un pakalpojumu sniegšanu, jūs personīgi vai pārstāvat personu, ja rīkojaties viņas vārdā, piekrītat šiem nosacījumiem.
 4. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzu, neapmeklējiet un neizmantojiet vietni www.rideoo.com, kā arī neizmantojiet piedāvātos pakalpojumus un tajā iekļauto informāciju.
 5. Informējam, ka SIA "OMFY" interneta vietnē www.rideoo.com ievadītās informācijas (t.sk. fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir nodrošināt vietnē norādītos pakalpojumus un palīdzēt lietot vietni www.rideoo.com
 6. SIA "OMFY" ir tiesības jebkurā laikā atsevišķi mainīt vietnes www.rideoo.com saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē www.rideoo.com
 7. No brīža, kad sākat lietot vietni www.rideoo.com vai veicat jebkādas darbības vietnē, tiek uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem nosacījumiem un ievērosiet tos. Katra tīmekļa vietnes lietotāja pienākums regulāri atkārtoti izlasīt nosacījumus, lai būtu lietas kursā par veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad ir aizliegts izmantot vietni www.rideoo.com.
 8. Vietnes www.rideoo.com reģistrētajiem lietotājiem ir tiesības izmantot tajā sniegtās iespējas un pakalpojumus par cenām, kas ir spēkā pakalpojuma sniegšanas brīdī. SIA "OMFY" ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
 9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.rideoo.com reģistrētu lietotāju, Jums jāievēro noteiktā reģistrācijas kārtība www.rideoo.com vietnē.
 10. Katram interneta vietnes www.rideoo.com reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizplatīt savus lietotāja datus citām personām. Ja no reģistrētā lietotāja profila interneta vietnē www.rideoo.com tiek veiktas darbības (tajā skaitā preču un/vai pakalpojumu iegāde), izmantojot pareizo pieteikumvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka reģistrētais lietotājs veic darbības attiecīgajā profils.
 11. Vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no vietnes www.rideoo.com par dažādām aktualitātēm, ja lietotājs kā personas datu subjekts ir devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu (izņemot gadījumus, kad lietotājam tiek nosūtītas ziņas uz cita juridiskā pamata).
 12. SIA "OMFY" nav atbildīgs par jebkādām izmaksām un zaudējumiem, kas radušies vietnes www.rideoo.com lietošanas rezultātā.
 13. Gadījumos, kad rodas šaubas par to dokumentu veidlapu aizpildīšanu, kuras ir pieejamas interneta vietnē www.rideoo.com, lūdzam sazināties ar www.rideoo.com vietnē norādīto kontaktpersonu.
 14. Šie Noteikumi un nosacījumi ekskluzīvi regulē www.rideoo.com lietotāju veikto pasūtījuma priekšlikumu nosūtīšanu un SIA “OMFY” akceptēšanu, kas attiecas uz produktiem www.rideoo.com.
 15. Noteikumi un nosacījumi neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu, ko veic trešās puses, kas atrodas vietnē www.rideoo.com, izmantojot saites, banerus vai citus hiperteksta savienojumus. Pirms pasūtījumu nosūtīšanas un preču un pakalpojumu iegādes no trešajām personām iesakām pārbaudīt to noteikumus un nosacījumus. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par trešo pušu pakalpojumu sniegšanu vai e-komercijas darījumu veikšanu starp www.rideoo.com lietotājiem un trešajām personām.
 16. SIA “OMFY” var nepieņemt pasūtījuma piedāvājumus, kuri nesniedz pietiekamas kredītspējas garantijas, ir nepilnīgi vai nepareizi, vai arī preces vairs nav pieejamas.


Šādā gadījumā informēsim Jūs e-pastā, ka līgums nav izpildīts un SIA “OMFY” nav pieņēmusi Jūsu pirkuma pasūtījuma piedāvājumu, norādot tā iemeslus.


2. Izmantojot tīmekļa vietnes www.rideoo.com piedāvātos pakalpojumus.

 1. Jūs apņematies vienmēr rīkoties saskaņā ar tīmekļa vietnes www.rideoo.com noteikto kārtību.
 2. Neizmantojiet vietnē www.rideoo.com publicēto informāciju ļaunprātīgos nolūkos. Vietnes www.rideoo.com piedāvātos pakalpojumus var izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. SIA "OMFY" ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma veikšanas laikā netiek ievēroti interneta vietnes www.rideoo.com nosacījumi.
 3. Pieprasot SIA “OMFY” vai personai, kura pārstāv SIA “OMFY” veikt izmaiņas reģistrētā pasūtījumā, kas vēl nav pabeigts, ņemiet vērā, ka par izmaiņām nepieciešams ziņot, rakstot SIA “OMFY” vēstuli (info@rideoo. com) no pasūtījuma veidlapā norādītās e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA "OMFY" no pasūtījuma anketā norādītā numura.
 4. SIA "OMFY", mājaslapā www.rideoo.com atklājot kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenā vai aprakstā, līdz brīdim, kad apmaksa par preci vēl nav saņemta, ir tiesības atsevišķi atcelt distances līgumu. Izņēmuma kārtā SIA "OMFY" var lauzt distances līgumu, ja distances līgumu ļaunprātīgi izpilda otra persona vai krāpnieciski, trešās personas ietekmē; pasūtīto preču trūkuma dēļ; pārmērīgi zaudējumi, kas radušies vienai vai otrai pusei; pasūtīto preču apmaksas termiņu neievērošana un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 5. Vietnes www.rideoo.com izmantošana nepiešķir nekādas tiesības uz tā satura īpašumu, kuram ir piekļuve. Vietnē www.rideoo.com ir aizliegts izmantot pieejamu informatīvo saturu, ja nav saņemta šī informatīvā satura īpašnieka atļauja vai cita veida atļauja saskaņā ar likumu. Šie nosacījumi nepiešķir tiesības izmantot jebkuru zīmolu vai logotipu, kas iekļauts vietnē www.rideoo.com. Ir aizliegts noņemt, modificēt vai padarīt nesaprotamus paziņojumus, kas publicēti vietnē www.rideoo.com vai sniegti caur vietni www.rideoo.com.
 6. Preču saturs un apraksts, kā arī jebkura cita informācija, kas tiek uzskatīta par SIA "OMFY" īpašumu, tiek publicēta interneta vietnē www.rideoo.com.
 7. Saistībā ar pakalpojumu izmantošanu SIA "OMFY" ir tiesības uz pasūtījuma veikšanas brīdī ievadīto e-pasta adresi nosūtīt ziņojumus un atgādinājumus par nepabeigtiem pakalpojumiem, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti. . Tāpat SIA "OMFY" ir tiesības nosūtīt informāciju par jaunumiem, akcijām un atlaidēm par www.rideoo.com un SIA "OMFY" sadarbības partneriem.


3. Vietnē www.rideoo.com ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

 1. SIA "OMFY" informē, ka, norādot savu e-pasta adresi, Jūs piekrītat, ka tā tiks iekļauta datu bāzē un tai var tikt nosūtīta ziņa/atgādinājums par uzsāktiem, bet nepabeigtiem pasūtījumiem no mājas lapas www.rideoo. com par precēm.
 2. Izmantojot vietni www.rideoo.com, jūs piekrītat, ka SIA OMFY vai jebkura cita trešā persona, kas darbojas www.rideoo.com vārdā, var vākt un uzglabāt datus, kas ļaus jums izsekot un atlasīt:
  1. kopējais vietnes apmeklētāju skaits,
  2. katras atsevišķas vietnes sadaļas apmeklētāju skaits,
  3. to interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdi, kuri apkalpoja www.rideoo.com apmeklētājus,
  4. IP adreses
  5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmas administrēšana, kā arī interneta vietnes www.rideoo.com lietošanas un organizētās pilnveidošanas kontrole.
 3. SIA "OMFY", interneta vietnē www.rideoo.com atlasītos un uzkrātos datus informatīvā nolūkā un statistikas veidošanai, ir tiesības nodot datus citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ŠAJĀ PROCESS ĻAUJA IDENTIFICĒT PERSONU, NETIKS ATVĒRTI UN NETIKS NODOTI TREŠĀM PERSONĀM, IZŅEMOT PASŪTĪJUMUS, KAD MAKSĀJUMA VEIDS IR NOMĀTS UN KUR IR NEPIECIEŠAMS.
 4. SIA "OMFY" nesaista lietotāja IP adresi un e-pastu ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet vietnes www.rideoo.com lietotājs paliek anonīms.
 5. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti vietnē www.rideoo.com, pāriet SIA OMFY īpašumā, ko SIA OMFY kā mājas lapas www.rideoo.com īpašniekam ir tiesības izmantot personiskām vajadzībām, izņemot fiziskas. datu personas.
 6. Lūdzam ņemt vērā, ka, norādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju vietnei www.rideoo.com, Jūs piekrītat, ka SIA "OMFY" var izmantot šos datus tikai augstākminētajiem mērķiem.


4. Preču pasūtīšana un tīmekļa vietnes www.rideoo.com privātuma aizsardzība

 1. Uzsākot preču pasūtījumu, apstipriniet, ka esat izlasījis un piekrītat vietnes www.rideoo.com Privātuma politikai. No pircējiem saņemtie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pircēju personas datu apstrādes un uzglabāšanas laikā Pārdevējs izmanto organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Vairāk par Personas datu apstrādi Privātuma politikā.
 2. Uzsākot preču pasūtījumu, apstipriniet, ka esat izlasījis un piekrītat preču piegādes noteikumiem.
 3. Uzsākot preču pasūtījumu, apstipriniet, ka esat iepazinies ar garantijas noteikumiem un atgriešanas politiku.
 4. Uzsākot preču pasūtījumu, apstipriniet, ka esat iepazinies ar preču iegādes līzinga noteikumiem un piekrītat tiem.
 5. Pasūtījuma priekšlikuma saņemšanas apstiprinājuma lapā, kurā ir atsauce uz Noteikumiem un Atgriešanas politiku, mēs sniegsim jums katras pasūtījuma priekšlikumā norādītās preces galveno īpašību kopsavilkumu, cena (ieskaitot visas piemērojamās maksas un nodokļus) un piegādes izmaksas (tostarp jebkādas papildu maksas, kas var tikt iekasētas, ja izvēlaties piegādi, kas ir ātrāka par standarta piegādi un/vai atšķiras no tās).
 6. Preču pasūtījuma veikšanas uzsākšana, sazinoties ar SIA "OMFY" vai personu, kas pārstāv SIA "OMFY", pa tālruni, rakstot čatā interneta vietnē www.rideoo.com, e-pastā, sociālajos tīklos, apstiprināt, ka esat izlasījis un piekrītat vietnes www.rideoo.com lietošanas noteikumiem un norādītā kontaktinformācija ir pareiza.
 7. Iesniedzot pasūtījuma priekšlikuma veidlapu, Jūs apstiprināt, ka SIA "OMFY" ir saņēmusi Jūsu pasūtījuma priekšlikumu.
 8. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad SIA "OMFY" pieņem Jūsu pasūtījuma priekšlikumu. SIA "OMFY" nosūtīs Jums e-pastu, apstiprinot pasūtījuma priekšlikuma pieņemšanu un preču nosūtīšanu.


5. Maksājumu un atmaksas politika.

 1. Ja maksājat ar kredītkarti/debetkarti, visa informācija (piemēram, kartes numurs vai derīguma termiņš), izmantojot šifrētu protokolu, tiks nosūtīta uz https://orange-pay.com vai citām pusēm, kas nodrošina attālo elektroniskie maksājumu pakalpojumi, bez jebkādas piekļuves trešajām neautorizētām personām. Šo informāciju SIA "OMFY" neizmantos, izņemot ar pirkumu saistīto procedūru veikšanai vai naudas atgriešanai atgriešanas gadījumā.
 2. Neatkarīgi no izmantotā maksājuma veida, pilnu vai daļēju naudas atmaksu SIA "OMFY" apstrādās pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā četrpadsmit (14) dienu laikā no datuma, kad SIA "OMFY" saņemts paziņojums par jūsu lēmums atteikties, tiklīdz ir pārbaudīta pilnīga atbilstība atgriešanas procedūrām un atgrieztās preces.
 3. SIA "OMFY" atmaksās Jums naudu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kuru izmantojāt, iegādājoties atgrieztās preces, ja vien Jūs ar SIA "OMFY" neesat skaidri vienojies par citu maksājuma veidu un ar nosacījumu, ka uz Jums netiks piemēroti nekādi maksājumi. papildu maksa atmaksas rezultātā. Ja pasūtījuma priekšlikuma veidlapā norādīto preču saņēmējs nav fiziska persona, kas veica maksājumu par šīm precēm, un ja pēc tam tiek izmantotas tiesības atkāpties no pirkuma līguma, Pārdevējs atmaksās atmaksu fiziskajai personai. kurš veica maksājumu.


6. Par vietnes www.rideoo.com lietošanas noteikumiem.

 1. Gadījumā, ja neatkarīgi no iepriekš minēto nosacījumu klauzulas kļūst nederīgas, tas neietekmēs pārējos nosacījumus.
 2. Jebkuri strīdi, kas rodas vai ir saistīti ar augstākminētajiem nosacījumiem vai pakalpojumiem, tiks izskatīti saskaņā ar noteiktajām normatīvo aktu prasībām.
 3. Tiesības uz visu intelektuālo īpašumu vietnē www.rideoo.com pieder tikai SIA "OMFY". Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiks saukta pie atbildības saskaņā ar noteiktajām normatīvo aktu prasībām.
 4. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA "OMFY", skatīt mājas lapas www.rideoo.com sadaļā "Kontakti"..


7. Dokumenti, kas paredzēti iegādāto preču iegādei interneta veikalā www.rideoo.com.

 1. Gadījumos, ja pasūtītās preces atrodas interneta veikalā www.rideoo.com, pircējs norēķinās un izņem www.rideoo.com klientu centrā, tiek izsniegti šādi pirkumu apliecinoši dokumenti:
  • Kases čeks;
  • Preču rēķins;
  • Garantijas karte (ja saistīta).
 2. Gadījumos, kad pasūtītās preces tiek piegādātas uz pircēja norādīto adresi, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz konkrēto preču pasūtījumā norādīto e-pastu.
 3. Precēm, kurām tā tiek nodrošināta, tiek nosūtīta arī garantijas talons uz precīzas preces pasūtījumā norādīto e-pastu.
 4. Uz pirkumu apliecinošā dokumenta ir norādīta atbildīgā persona par pasūtījuma noformēšanu un nosūtīšanas dokumentu komplektēšanu. Atbildīgās personas vārda un uzvārda klātbūtne dokumentā ir vienāda ar norādītās personas fizisko parakstu.
 5. Fakts, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
  • Pasūtīto preču saņemšana klientu centrā www.rideoo.com - paraksts uz dokumenta.
  • Pasūtīto preču saņemšana ar standarta piegādi vai preču izvēle DPD Pickup saņemšanas punktos - paraksts uz kurjera/pasūtījuma izdevējas elektroniskā termināļa.
  • Pasūtīto preču saņemšana pakomatos - koda ievadīšana pasūtījuma saņemšanai.
 6. Pretenzijas, ka pasūtījums nav piegādāts pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apstiprināta ar kādu no 5. punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.


8. Garantijas un preces cenas norāde.

 1. Vietnē www.rideoo.com tiek pārdoti tikai augstākās kvalitātes produkti. Šos produktus SIA "OMFY" iegādājas tieši no ražotājiem un tirgotājiem, rūpīgi atlasītus to stingrai kvalitātes kontrolei.
 2. SIA "OMFY" nepārdod lietotas preces, bojātas preces vai preces, kuru kvalitāte ir zemāka par atbilstošiem tirgus standartiem.
 3. Produktu galvenie raksturlielumi ir parādīti katrā produkta lapā www.rideoo.com. Vietnē www.rideoo.com redzamie attēli un krāsas var precīzi neatbilst patiesajiem apģērba gabaliem izmantotās interneta pārlūkprogrammas vai monitora dēļ.
 4. Cenas var mainīties.
 5. SIA "OMFY" nevar pieņemt pirkuma pieprasījumus no valstīm, kas nav norādītas lapā par piegādi.


9. Muitas un importa nodoklis

 1. SIA "OMFY" neatbild par nodokļiem vai nodevām, kas radušās starptautiskajā sūtījumā. Katrai valstij ir savi noteikumi, un mēs nevaram aprēķināt šo maksu. Mēs iesakām sazināties ar vietējo nodokļu iestādi savā reģionā, lai iepriekš noskaidrotu, kādi nodokļi ir jāmaksā. Visas maksājamās nodevas vai nodokļi ir klienta atbildība, un tie ir jāsamaksā, ja tas ir norādīts.
×
Buy only the best

Enter your email and get a 5% discount on your first purchase

×

Registration

Reģistrējoties Jūs piekrītat servisa izmantošanas nosacījumiem

vai ielogoties